बुढो काठमाडौँलाई नयाँ पुस्ताको खुला संदेश

Guest Post by शालिक शाह नेपाल देश काठमाडौँ खाडल भित्र सिमित छ जस्तो लाग्छ। बाहिर के भै’राछ कसैलाई चासो छैन।

Read more

मधेशका मुद्दाहरु पहाडका पनि हुन्

हजारौं नेपलिझै म पनि “पर्सुट अफ अमेरिकन ड्रीम” पर्सीयु गरिरहेको मान्छे, नेपाल नगएको जुग भएर साथि-भाईको नाम अनि आफ्नो टोलको

Read more

Injustice for none!

No one should not use “vested interests, conspiracy, hidden-agenda” etc. as a ruse to block the progressive amendment in the constitution.

. Those who are against the amendment, just because the constitution is neo-natal, are in-fact knowingly/unknowingly/naively institutionalizing the discrimination against women and marginalized communities. If a child is born with certain medical condition, it is not particularly smart to avoid medicine, just because it is a neo-natal.

Read more