सिसि गमला कमरेड प्राणडण्ड का एकदिन अचानक पुग्दा

  सिसि गमला एक दिन कमरेड प्राणडण्ड काँहा बिहानै पुगे छन्। कमरेड फोनमा कुरा गर्दै गमलालाँई स्वागत गरे। गमला अनुमान

Read more